השותפים

שמיטה ישראלית הינה יוזמה המקדמת שנת שמיטה ערכית בישראל.
משרדי ממשלה, עסקים, מוסדות חינוך וארגונים רבים לשינוי חברתי וסביבתי, הם רק חלק מהשותפים ליוזמה.
אנחנו, בשמיטה ישראלית, רואים בכל מי שהשמיטה בליבו, והרצון לשינוי בנפשו, שותף אמיתי. הצטרפו גם אתם והיו ל”חובבי שביעית”.