החזון שלנו

החזון שלנו – אמנת שמיטה ישראלית!

מצוות השמיטה שהנחילה תורת ישראל לעם היהודי חייבה כל חקלאי בארץ-ישראל
לנטוש את שדהו אחת לשבע שנים, להפקיר את פֵּרותיו, לתת לאדמה ולבעלי החיים מנוחה
ולאפשר לכל אדם להיכנס לשדה וליטול חלק מברכת האדמה. בשנה זו גם התבטלו החובות הכספיים, והאנשים קיבלו הזדמנות ל”התחלה חדשה” במישור הכלכלי והחברתי.
קשה שלא להתרשם מעומק האידֵאה ומגובה השאיפות שמציגה לפנינו שנת שמיטה.
בשנה הזו הרכוש אינו חזות הכול, הזמן אינו דוחק והטבע הינו הרבה יותר ממשאבים לניצול.
שנת השמיטה מציגה לפנינו חלופה רווית אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, המבקשת לחדש את איכות החיים בכלל המערכות, במאמץ ציבורי מיוחד במינו.
שנה של מעורבות חברתית, של התחדשות רוחנית ומוסרית ושל התבוננות סביבתית מעמיקה.
שנה של אחווה, תרבות, רוח, משפחה וקהילה.
שער בזמן הנפער אחת לשבע שנים וקורא לחידוש הברית בין האדם, החברה והאדמה.
שנה המשאירה את רישומה על שש השנים שלאחריה.

מתוך הכרה כי שנת השמיטה היא ערך יסוד בחינוך האדם בישראל, ומתוך הבנה כי עם שיבת העם היהודי לציון מבקשת השמיטה את הגשמתה בזמן הזה, אנו מבקשים לפעול יחדיו על מנת להחיות את שנת השמיטה ולקיימה כשנה משמעותית בחיי היחיד, הקהילה, החברה והאומה.

The ancient mandate of Shmita obligates all farmers in the Land of Israel once every seven years, to leave their fields fallow, relinquish ownership of the produce, let the soil rest, and enable all people (and animals, both wild and domestic) to take part in the land’s blessing. During this year, financial debts are cancelled, and people receive the opportunity to start over in a new period of financial and social freedom.

During Shmita, property assumes less importance, time is less pressured and nature becomes much more than a resource to be exploited. Shmita presents an alternative to the race of modern life and is characterized by love of the people and Land of Israel, a heightened sense of social responsibility, and a framework for environmental practice. Shmita invites us to renew quality of life in all spheres of reality, through a unique public effort.

It is a year of social involvement, spiritual and ethical renewal, and deep environmental reflection. It is a year of brotherhood and sisterhood, culture spirit, family, and community. It is a gateway in time – once in seven years, a renewal of the covenant between humans and the earth.

It is a year that leaves a distinct impression on the subsequent six years
Recognizing that the values of Shmita are fundamental to education in Israel, and with an understanding that with the return of the Jewish people to Zion, the Shmita year can now be actualized, we seek to revitalize the Shmita year, and establish it as a year of individual, social, communal and national significance.